آسیب شناسی معنویت در کارکنان سازمان
54 بازدید
محل نشر: حصون » بهمن و اسفند 1390 - شماره 34 (13 صفحه - از 53 تا 65)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه‌ در توان‌ رزم نیروهای مسلح، در کنار عوامل متعددی چون آموزش، تجهیزات، سازماندهی، رزمایش، اطلاعات و دیگر عوامل مؤثر در توان رزم، از نیروی انسانی و مسائل مربوط به‌روح و روان آنان، به عنوان عامل تعیین کننده نام برده می‌شود. در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با توجه به ماهیت و فرهنگ و انگیزه و هدف آن، این اهمیت دو چندان می‌گردد. طبیعی است که چنین رسالت بزرگی ‌بدون نیروی انسانی معنوی، با انگیزه، با ایمان، با روحیه، با نشاط، و با اعتماد بالا نسبت به سازمان و مدیران آن تحقق نخواهد یافت. اما مانند بسیاری از امور، معنویت در سازمان نیز با تهدیدها و آسیب¬های جدی مواجه است. گاهی چنین آسیب¬هایی در لباس امور دنیوی، ظاهر فریب و تجملات، کیفیت ناعادلانه خدمات، بی توجهی به کرامت انسانی و ... ظاهر شده و روند رشد سازمان و کارکنان آن را با مشکل مواجه می¬سازد. از این رو لازم است موانع رشد معنویت و زمینه¬ها و آسیب¬های مترتب بر آن بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرد. عوامل و ریشه‌های گریز از معنویت‌ 1. فقر و ناداری‌ از جمله عواملی که سبب گریز از حالات معنوی و تضعیف باورها و اعتقادات می‌شود، و انسان را در سطح مادیات و امور دنیوی به خود مشغول می‌کند فقر و تهیدستی است. در نکوهش فقر و ناداری آیات و روایات بسیاری وجود دارد؛ در آیه 188 سوره ‌اعراف آمده است: (بگو ای محمد) اگر غیب می‌دانستم، ....