روان شناسی قوم یهود از نظر قرآن و روایات
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران قم