روان شناسی قوم یهود از نظر قرآن و روایات
61 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران قم